Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace
Název zařízení:
Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace
Druh služby:
Druh sociální služby § 49 - Domovy pro seniory
Kontaktní údaje:
Adresa:Klášterní 34, 793 99 Osoblaha
Telefon: 554 642 053
E-mail:inf-dps@osoblaha.eu
Web:www.dpsosoblaha.cz
Kontaktní osoba:
Bc. Pavla Bartoníková
Telefon:732 734 711
E-mail:bartonikova@osoblaha.eu
IČO:
45234663
Otevírací doba:
viz. níže
Co nabízíme:

Domov pro seniory Osoblaha, je příspěvkovou organizací ve smyslu ustanovení § 23 odst.1, písm. b), zákona č. 250/2006 Sb., jejímž zřizovatelem je obec Osoblaha. Domov byl zřízen za účelem poskytování soci. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Formy poskytovaní sociálních služeb: pobytové.

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři.

Věková kategorie: od 58 let, nově přijatí klienti od 65 let věku. Otevírací doba: nepřetržitě.

Fotogalerie