Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace
Název zařízení:
Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace
Druh služby:
Druh sociální služby § 49 - Domovy pro seniory
Kontaktní údaje:
Adresa:Okružní 1779/16, Bruntál, 792 01 Bruntál 1
Telefon:555 530 821
E-mail:svobodova@centrum-pohoda.cz
Web:www.centrum-pohoda.cz
Kontaktní osoba:
Bc. Jarmila Šíblová
Telefon: 603 873 428
E-mail:siblova@centrum-pohoda.cz
IČO:
71294970
Otevírací doba:
viz. níže
Co nabízíme:

Hlavní účel zařízení, dle aktuálně platné zřizovací listiny, je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda p. o. provozuje tři pobytové sociální služby.

Domovy pro seniory se zdravotním postižením:

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením.

Věková kategorie klientů: od 50 let


Domovy pro seniory

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři

Věková kategorie klientů: mladší senioři (65 – 80 let). starší senioři (nad 80 let)


Odlehčovací služby

Cílová skupina klientů: osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři

Věková kategorie klientů: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)Otevírací doba: nepřetržitě.


Fotogalerie