Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace
Název zařízení:
Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace
Druh služby:
Druh sociální služby § 40 - Pečovatelská služba
Kontaktní údaje:
Adresa:Okružní 1779/16, Bruntál, 792 01 Bruntál 1
Telefon:555 530 821
E-mail:inf-dps@osoblaha.eu
Web:www.centrum-pohoda.cz
Kontaktní osoba:
Bc. Jarmila Šíblová
Telefon:420 603 873 428
E-mail:siblova@centrum-pohoda.cz
IČO:
71294970
Otevírací doba:
viz. níže
Co nabízíme:

<em style="">Cílem je podpora běžného způsobu života, vytvoření příležitosti uplatňovat svou vlastní vůli, možnost jednat na základě vlastních rozhodnutí, aby uživatel mohl být sám sebou a bylo mu umožněno prožít aktivní a důstojný život.

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením, senioři.

Věková struktura cílové skupiny: mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let)

Forma poskytování: terénní služba

Otevírací doba: Pondělí-Pátek: 7:00 - 21:00 hod. Sobota 9:00 - 19:00