Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace
Název zařízení:
Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace
Druh služby:
Druh sociální služby § 46 - Denní stacionáře
Kontaktní údaje:
Adresa:Smetanova 21, Bruntál, 792 01 Bruntál 1
Telefon:555 530 821
E-mail:svobodova@centrum-pohoda.cz
Web:www.centrum-pohoda.cz
Kontaktní osoba:
Bc. Jarmila Šíblová
Telefon:420 603 873 428
E-mail:siblova@centrum-pohoda.cz
IČO:
71294970
Otevírací doba:
viz. níže
Co nabízíme:

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením od 18 let – s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením, s kombinovaným postižením, s mentálním postižením a s tělesným postižením a také pro seniory. Stacionář je bezbariérový.

Stacionář je určen pro občany Bruntálu, ale v případě volné kapacity ho mohou využít i občané přilehlých obcí.

Ve stacionáři je klientům zajištěna strava (snídaně, svačina, oběd, svačina), dovoz do stacionáře nebo odvoz ze stacionáře (jen Bruntál; dle požadavku klienta), pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. cvičení paměti, zpívání, rukodělné práce, lehké cvičení apod.) a sociálně terapeutické činnosti (aktivity, které udržují nebo rozvíjejí schopnosti uživatele, především v oblastech sebeobsluhy).

Otevírací doba:   pondělí - pátek: 7:00 - 17:00