Česká katolicka charita
Název zařízení:
Česká katolicka charita
Druh služby:
Druh sociální služby § 49 - Domovy pro seniory
Kontaktní údaje:
Adresa:Úzká 106/1, 793 95 Město Albrechtice
Telefon:554 652 899
E-mail:charitaalbrechtice@seznam.cz
Web:www.ckch.cz
Kontaktní osoba:
Mgr. Lenka Jedelská
Telefon:554 652 899
IČO:
00445355
Otevírací doba:
viz. níže
Co nabízíme:

Charitní domov Město Albrechtice je registrovanou sociální službou domova pro seniory dle § 49 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Domov je organizační jednotkou České katolické charity.

Základní činnosti: ubytování a stravování, ošetřovatelská a zdravotní péče, udržování úrovně pohybových, rozumových, komunikačních schopností a dovedností prostřednictvím rehabilitace a aktivizačních činností, vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času (ruční práce, individuální i společné čtení, TV, společenské hry, oslavy narozenin, jmenin a liturgických svátků, procházky, výlety, pobyty na zahradě, poutě, sběr a zpracování bylin), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, základní i odborné sociální poradenství, podpora přirozených mezilidských vztahů - rozmluvy, kontakty, návštěvy nemocných sestrou představenou a příbuznými.

Služba je určena sestrám Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a kněžím, jejichž zdravotní stav vyžaduje podporu a péči jiné osoby a kteří chtějí žít v církevním prostředí.

Věková struktura: starším 65 let (65 -80 let mladší senioři, nad 80 let starší senioři), výjimečně i mladším 65 let, pokud jsou již ve starobním důchodu nebo v invalidním důchodu, nebo jejich zdravotní stav vyžaduje péči či pomoc druhé osoby.


Otevírací doba: nepřetržitě.