Domov pro seniory Krnov
Název zařízení:
Domov pro seniory Krnov
Druh služby:
Druh sociální služby § 49 - Domovy pro seniory
Kontaktní údaje:
Adresa:Rooseveltova 2141/51, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1
Telefon:554 684 611
E-mail:reditel@dskrnov.cz
Web:http://www.dskrnov.cz
Kontaktní osoba:
ING. KATEŘINA MICHALIKOVÁ
Telefon:554 684 611
E-mail:i.novakovaDS@gmail.com
IČO:
00846325
Otevírací doba:
viz. níže
Co nabízíme:

Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách – domovy pro seniory.

Cílová skupina klientů: Senioři starší 65 let s prokazatelně sníženou soběstačností až úplnou závislostí zejména z důvodu věku, jejichž sitauce vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a kterou nelze zajistit prostřednictvím rodiny nebo jiných druhů sociálních služeb. Kapacita pobytové služby je 101 míst.

Věková kategorie klientů: mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let).


Otevírací doba: nepřetržitě.