Althaia o.p.s.
Název zařízení:
Althaia o.p.s.
Druh služby:
Druh sociální služby § 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Kontaktní údaje:
Adresa: Na Náměstí 122, 793 99 Osoblaha
Telefon:603 872 293
E-mail:info@althaia.cz
Web:www.althaia.cz
Kontaktní osoba:
Robin Šebela
Telefon:739 477 773
IČO:
22892150
Otevírací doba:
viz. níže
Co nabízíme:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje zázemí a odbornou pomoc dětem a dospívajícím z Osoblahy a okolí. Společnost provozuje čtyři nízkoprahové zařízení a to v Osoblaze, Hlince, Dívčím Hradu, Slezských Pavlovicích. Formy poskytovaní sociálních služeb jsou ambulantní. 

Cílová skupina: děti a mládež od věku od 6 do 26 let ohroženy společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školské zařízení pro výkon ustavní péče, osoby ohrožené závislosti, nebo závislosti na návykových látkách, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou jim ohroženy.

Věková kategorie klientu" mladší děti (7 až 10), starší děti (7 až 15 let), dorost (16 až 17 let), mladí dospělí (19 až 26 let).

Otevírací doba: Klub Osa pondělí až čtvrtek od 13:00 do 18:00 hod, Klub Hlinka od 14:00 do 18:00 hod. V pátek a víkndech příležitostní akce.