LIGA o. p. s.
Název zařízení:
LIGA o. p. s.
Kontaktní údaje:
Adresa:Dlouhá 1852/26a, Bruntál, 792 01 Bruntál 1
Telefon:LIGA o. p. s.
E-mail:socialni.sluzby@ligabruntal.cz
Web:www.ligabruntal.cz
Kontaktní osoba:
Bc. Jana Juřenová MSc.
Telefon:603 523 876
E-mail:jana.jurenova@liga.cz
IČO:
00202380
Otevírací doba:
viz. níže
Co nabízíme:

Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní.

Cílová skupina klientů: osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, etnické menšiny.

Věková kategorie klientů: děti předškolního věku (1 - 6 let), mladší děti (7 –10 let), starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), děti kojeneckého věku (do 1 roku).


Provozní doba: ambulantní - pondělí a čtvrtek od 08:00 do 12:00 hod., sobota neděle příležitostní akce pro rodiny s dětmi. 

Terénní-pondělí až pátek od 08:00 do 16:00 hod.