Althaia o.p.s.
Název zařízení:
Althaia o.p.s.
Druh služby:
Druh sociální služby § 37 - Odborné sociální poradenství
Kontaktní údaje:
Adresa:Na Náměstí 122, 793 99 Osoblaha
Telefon:739 208 809
E-mail:info@althaia.cz
Web:www.althaia.cz
Kontaktní osoba:
Robin Šebela
Telefon:739 477 773
IČO:
22892150
Otevírací doba:
viz. níže
Co nabízíme:

Formy poskytováni služby: ambulantní

Cílova skupina klientů: oběti domácího nasili, osoby bez přístřeší, osoby zdravotním postižením, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby které vedou rizikový způsob života, nebo jsou jim ohroženy, senioři a etnické menšiny.

Věková kategorie: dorost (16 až 18 let), mladí dospělí ( 19 až 26 let), dospělí (27 až 64 let), mladší senioři (65 až 80 let), staří senioři (nad 80 let).

Otevírací doba: poradna Osoblaha útery a čvtrtek od 08:00 do 16:00 hod., poradna Hlinka pondělí a středa od 08:00 do 16:00, poradna Dívčí Hrad čtvrtek od 08:00 do 16:00 hod., poradna Slezské Pavlovice pondělí a středa od 08:00 do 16:00 hod.