Pečovatelská služba - Obec Jindřichov
Název zařízení:
Pečovatelská služba - Obec Jindřichov
Druh služby:
Druh sociální služby § 40 - Pečovatelská služba
Kontaktní údaje:
Adresa:Obec Jindřichov, č.p.58, 793 83 Jindřichov
Telefon:724 180 356
E-mail:ou.jindrichov@tiscali.cz
Web:www.obecjindrichov.cz
Kontaktní osoba:
Šárka Bednaříková
Telefon:554 641 744
Otevírací doba:
viz. níže
Co nabízíme:
Služba je poskytována jako terénní služba prostřednictvím obce Jindřichov, dle potřeb uživatelů na území obce Jindřichov a v domově s pečovatelskou službou Jindřichov č. p. 172. 

Formy poskytování služby: terénní.

Cílová skupina klientů: Osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři.

Věková kategorie klientů: dospělí ( 27 až 64 let), mladší senioři ( 65 až 80 let).

Otevírací doba: pondělí až pátek od 07:00 hod do 15:00 hod.