Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Název zařízení:
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Druh služby:
Druh sociální služby § 39 - Osobní asistence
Kontaktní údaje:
Adresa:dr.E.Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál
Telefon:554 718 068
E-mail:czp.bruntal@czp-msk.cz
Web:czp-msk.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Libor Schenk
Telefon:596 115 318
E-mail:czp.ustredi@czp-msk.cz
IČO:
26593548
Co nabízíme:
V rámci své činnosti zajištujeme služby ve prospěch osob se zdravotním postižením a seniorům. Jedná se o osobní asistenci, individuální bezbarierovou dopravu, sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, půjčovnu kopenzačních a rehabilitačních pomůcek, informační a vzdělávací akce a poradenské programy, které umožnují získání pracovního místa, návrat či udržení na trhu práce.