Diakonie ČCE - středisko v Rymařově
Název zařízení:
Diakonie ČCE - středisko v Rymařově
Druh služby:
Druh sociální služby § 39 - Osobní asistence
Kontaktní údaje:
Adresa:třída Hrdinů 785/48, 795 01 Rýmařov
Telefon:554 211 294
E-mail:rymarov@diakonie.cz
Web:www.diakonierymarov.cz
Kontaktní osoba:
Bc. Marcela Maňurová
Telefon:554 211 294
E-mail:rymarov@diakonie.cz
IČO:
48806749
Co nabízíme:

Posláním našeho střediska je provázet a podporovat člověka znevýhodněného stářím, mentálním či tělesným postižením, a pomáhat mu dosáhnout, nebo udržet stav tělesného, duševního a sociálního zdraví, pohody a souladu s prostředím, v němž žije. Podporujeme soběstačnost člověka v péči o sebe sama. Naše pomoc je založena na kestřanské lásce, úctě k jedinečnosti a lidské důstojnosti každého člověka a na vzájemném, oboustranném respektu.  

Osobní asistenci mohou využít senioři, lidé s Alzheimerovou chorobou i lidé s postižením. Asistent klientům pomáhal s běžnými činnostmi u kterých potřebuje pomoc ( např. doma při vaření, při nakupování, s dopravou). Osobní asistence není omezená nijak časově, vše záleží na vzájemné dohodě mezi klientem a pracovníkem.