Segapo, příspěvková organizace
Název zařízení:
Segapo, příspěvková organizace
Druh služby:
Druh sociální služby § 43 - Podpora samostatného bydlení
Kontaktní údaje:
Adresa:Zeyerova 1867/17a, 792 01 Bruntál 1
Telefon:554 719 009
E-mail:psb@segapo.cz
Web:www.segapo.cz
Kontaktní osoba:
Bc. Markéta Surynková
Telefon:554 716 089
E-mail:marketa.surynkova@segapo.cz
Co nabízíme:

Posláním je poskytovat sociální služby domácího typu osobám, které z důvodu svého zdravotního postižení potřebují soustavnou péči druhé osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Služba směřuje ke zlepšení nebo stabilizaci sociálního, psychického a tělesného stavu uživatele sociální služby. Podporujeme všechny osoby prožívat aktivní, smysluplný a důstojný život, s vazbami na rodinu a veřejné služby, s respektem k jejich životním představám a potřebám. 

Služby jsou určeny lidem ve věku 18 let a více s primárně mentalním postižením a přidruženým tělesným postižením, nebo s prouchami autistického spektra.