Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace
Název zařízení:
Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace
Druh služby:
Druh sociální služby § 44 - Odlehčovací služby
Kontaktní údaje:
Adresa:Okružní 1779/16, Bruntál, 792 01 Bruntál 1
Telefon:555 530 821
E-mail:siblova@centrum-pohoda.cz
Web:www.centrum-pohoda.cz
Kontaktní osoba:
Bc. Jarmila Šíblová
Telefon:555 530 827
E-mail:siblova@centrum-pohoda.cz
IČO:
71294970
Co nabízíme:

Věková struktura: dospělí ( 27 až 64 let), mladší senioři (65 až 80 let), starší senioři (nad 80 let). 

Cílová skupina: Osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři.