Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace
Název zařízení:
Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace
Druh služby:
Druh sociální služby § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Kontaktní údaje:
Adresa:Klášterní 34, 793 99 Osoblaha
Telefon:554 642 053
E-mail:inf-dps@osoblaha.eu
Web:www.dpsosoblaha.cz
Kontaktní osoba:
Bc. Pavla Bartoníková
Telefon:554 642 053
E-mail:bartonikova@osoblaha.eu
IČO:
45234663
Co nabízíme:

V rámci pobytové služby a poskytování sociálních služeb se zaměřujeme na osoby se zdravotním postižením, které kvůli snížené schopnosti zvládat základní životní potřeby potřebují podporu a pomoc při naplňování důstojného a aktivního života bez omezení. S ohledem na respektování svobodné vůle vlastního rozhodnutí a individuálních potřeb a přání naších klientů jim dennodenně pomáháme s přirozeným začleněním do běžného života. 

Cílova skupina klientů: osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným postižením, senioři.