Harmonie, příspěvková organizace
Název zařízení:
Harmonie, příspěvková organizace
Druh služby:
Druh sociální služby § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Kontaktní údaje:
Adresa:Chařovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1
Telefon:554 649 015
E-mail:vedoucidozp@po-harmonie.cz
Web:www.po-harmonie.cz
Kontaktní osoba:
Mgr, Zuzana Peřinová
Telefon:554 625 783
E-mail:vedoucidozp@po-harmonie.cz
IČO:
00846384
Co nabízíme:

Služba je poskytována dospělým lidem, mužům i ženám s mentálním postižením a případným dalším přidruženým postižením, s vyšší mírou potřeby podpory.

Posláním domova Harmonie v Krnově je poskytovat celoročně podporu a péči lidem s mentálním a vícenásobným postižením na základě jejich individuálních potřeb a přáni. Pracovníci citlivým způsobem podporují zachování rodinných, přátelských a partnerských vztahů s ohledem na všechny jejich potřeby. Umožňují jim využívat ostatní služby v přirozeném propstředi a hledají způsoby, které vedou klienta k nezávislosti na sociální službě.