Segapo, příspěvková organizace
Název zařízení:
Segapo, příspěvková organizace
Druh služby:
Druh sociální služby § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Kontaktní údaje:
Adresa:Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál 1
Telefon:554 773 010
E-mail:petr.konecny@segapo.cz
Web:www.segapo.cz
Kontaktní osoba:
Gabriela Marková
Telefon:554 773 015
IČO:
00846350
Co nabízíme:
Služby jsou určeny lidem ve věku 18 a více let, s primárně mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením, nebo s poruchami autistického spektra. Osoby podporujeme individuálně aby žili co nejvíce, nezávislé a samostatně, v přirozeném a podnětném prostředí, s dostatkem prostoru pro trávení volného času a intimního soukromí.