Harmonie, příspěvková organizace
Název zařízení:
Harmonie, příspěvková organizace
Druh služby:
Druh sociální služby § 51 - Chráněné bydlení
Kontaktní údaje:
Adresa:Slunečná 181, 793 99 Osoblaha
Telefon:731 451 281
E-mail:vedoucichb@po.harmonie.cz
Web:www.po-harmonie.cz
Kontaktní osoba:
Bc. Martina Kusová
Telefon:604 135 666
E-mail:osoblahachb@po-harmonie.cz
IČO:
00846384
Co nabízíme:
Cílova skupina: osobám s mentálním postižením s poruchami autistického spektra, kteří potřebíují specialozovanou odbornou péči a podporu a lidem s mentálním a vícenásobným postižením, u kterých je prioritní duševní onemocnění. Služba je poskytováná dospělým lidem, mužum i ženám s mentálním postižením a případným dalším přidruženým postižením s vyší mírou potřeby podpory.