Segapo, příspěvková organizace
Název zařízení:
Segapo, příspěvková organizace
Druh služby:
Druh sociální služby § 51 - Chráněné bydlení
Kontaktní údaje:
Adresa:Zeyerova 1929/18, 792 01 Bruntál 1
Telefon:554 773 010
E-mail:petr.konecny@segapo.cz
Web:www.segapo.cz
Kontaktní osoba:
Mgr. Michaela Lučanová
Telefon:554 719 009
E-mail:psb@segapo.cz
IČO:
00846350
Co nabízíme:
Posláním je umožnit lidem s menátlním, či kombinovaným postižením, kteří potřebují pomoc druhé osoby žít samostatný způsob života srovnatelný se způsobem života jejich vrstevníku. Služba je určena lidem ve věku od 20 let a více s mentálním či kombinovaným postižením ( primární je mentální postižení).