Česká unie neslyšících, z.ú.
Název zařízení:
Česká unie neslyšících, z.ú.
Druh služby:
Druh sociální služby § 56 - Tlumočnické služby
Kontaktní údaje:
Adresa:Dlouhá 729/37, Praha 1 - Staré Město, 110 00 Praha 1
Telefon:224 827 152
E-mail:deafunie@cun.cz
Web:www.cun.cz
Kontaktní osoba:
Telefon:Ing. Martin Novák
IČO:
00675547
Co nabízíme:
Terénně je služba poskytována na celém území Moravskoslezského kraje. Ambulantní služba je poskytováná v prostorách české unie neslyšících, Antonána Macka 1711/3, 702 00 Ostrava2.