Tichý svět o.p.s.
Název zařízení:
Tichý svět o.p.s.
Druh služby:
Druh sociální služby § 56 - Tlumočnické služby
Kontaktní údaje:
Adresa:28.řijna, 286/10, Moravská Ostrava 702 00, Ostrava 2
Telefon:222 519 835
E-mail:marie.horakova@tichysvet.cz
Web:www.tichysvet.cz
Kontaktní osoba:
Marie Horáková
Telefon:605 253 123
E-mail:marie.horakova@tichysvet.cz
IČO:
26611716
Otevírací doba:
viz. níže
Co nabízíme:

Realizujeme různé projekty se zaměřením na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností osob se sluchovým postižením. Posilujeme integraci neslyšících klientů zejména šířením osvěty a dosažením bezbarierovosti veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie a firem).

Tichá linka - naše služba založená na online tlumočení a do znakového jazyka či online přepisu mluvené řeči. 

Další aktivity - tichá kavárna a cukrárna, tiché zprávy a kurzy znakového jazyka.

Formy poskytování služby: terénní, ambulatní.

Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením a osoby se sluchovým postižením.

Věková kategorie: bez omezení věku. 

Otevírací doba: od pondělí do patku od 09:00 do 17:00 hod. Je poskytována ambulantně provozní doba terénní formy je nepřetržitá.