Bruntálská dílna Polárka, o.p.s.
Název zařízení:
Bruntálská dílna Polárka, o.p.s.
Druh služby:
Druh sociální služby § 67- sociálně terapeutické dílny
Kontaktní údaje:
Adresa:nám.Jana Žižky 39/2, Bruntál 792 01, Bruntál 1
Telefon:721 780 099, 554 725 255
E-mail:spmpbruntal@iol.cz
Web:www.polarkabruntal.cz
Kontaktní osoba:
Ing.Bc. Marcela Kovářová
IČO:
29390168
Otevírací doba:
viz. níže
Co nabízíme:

Našim posláním je pomáhat lidem při mentálním postižením rozvíjet jejich pracovní a sociální dovedností, a tím zvyšovat jejich šanci na získání zaměstnání a uplatnění v běžném životě. 

Cílova skupina: dospělí lide od 19 do 64 let, kteří máji ukončenou povinnou docházku, nebo praktickou školu, a v důsledku svého postižení nemohou najít pracovní uplatnění na běžném ani chráněném trhu práce a jsou osobami s mentálním postižením, zdravotním postižením a  jiným zdravotním postižením. 

Služba je poskytováná ambulatní fromou. 


Otevírací doba: pondělí až čtvrtek od 08:00 do 14:00 hod. a pátek od 08:00 do 12:00 hod.