EUROTOPIA.cz o.p.s.
Název zařízení:
EUROTOPIA.cz o.p.s.
Druh služby:
Druh sociální služby § 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Kontaktní údaje:
Adresa:čsl.armády 808/43b, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1
Telefon:735 171 001
E-mail:lucie.plebanova@eurotopia.cz
Web:www.opava.eurotopia.cz
Kontaktní osoba:
Bc. Lucie Blebanová
Telefon:604 213 995
E-mail:lucie.plebanova@eurotopia.cz
IČO:
25852345
Otevírací doba:
viz. níže
Co nabízíme:

Formy poskytování služeb: ambulantní.

Cílová skupina klientu: děti a mládež od 6 do 26 let ohroženy společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby která vedou rizikový způsob života a které jsou tímto životem ohroženy a etnické menšiny. 

Provozní doba: pondělí, středa a pátek od 12:30 do 17:00 hod.