EUROTOPIA.cz o.p.s.
Název zařízení:
EUROTOPIA.cz o.p.s.
Druh služby:
Druh sociální služby § 37 - Odborné sociální poradenství
Kontaktní údaje:
Adresa:čsl.armády 808/43b, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1
Telefon:733 532 745
E-mail:simona.kellerova@eurotopia.cz
Web:www.opava.eurotopia.cz
Kontaktní osoba:
Mgr, Simona Kellerová
Telefon:733 532 745
E-mail:simona.kellerova@eurotopia.cz
IČO:
25852345
Otevírací doba:
viz. níže
Co nabízíme:

Posláním společnosti je poskytovat podporu a zajistit rovný přistup jednotlivcům, rodinám a komunitám při jejich uplatnění ve společnosti. Usilovat o podporu a sociální začlenění lidí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení. Podpora zdravého fungováni rodiny, pomáháme řešit problémy tak, aby se předcházelo krizovým situacím vedoucím k destabilizaci rodiny. Rozvíjet vzájemné prospěšné vztahy mezi ostatnimi neziskovými organizacemi, školními, dalšími institucemi a okolní komunitou. 

Otevírací doba: ambulantní - útery od 09:00 do 12:00 od 13:00 do 16:00, středa od 09:00 do 13:00 hod. poradenské středisko, čtvrtek a pátek od 09:00 do 12:00 . Terénní je nepřetržitá, dle potřeb klientů, který koliv den v týdnu.