Krystal Help, z.ú.
Název zařízení:
Krystal Help, z.ú.
Druh služby:
Druh sociální služby § 59 - Kontaktní centra
Kontaktní údaje:
Adresa:Svatováclavská 168/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
Telefon:554 620 177
E-mail:krystal.krnov@seznam.cz
Web:www.krystalhelp.cz
Kontaktní osoba:
Mgr.Martina Novákova, DiS.
IČO:
26598986
Otevírací doba:
viz. níže
Co nabízíme:

Je to jediná organizace na území města Krnova jež se věnuje práci s uživateli drog, ma svou nezastupitelnou úlohu na poli primární, sekundární i terciární, prevence drogových závislostí.

Otevírací doba: pondělí až čvrtek od 09:00 do 12:00 hod a od 13:00 do 16:00 hod., pátek od 09:00 do 14:00 hod.