REINTEGRA z.ú.
Název zařízení:
REINTEGRA z.ú.
Druh služby:
Druh sociální služby § 57 - Domy na pul cesty
Kontaktní údaje:
Adresa:Chařovská 90/54, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1
Telefon:554 618 000
E-mail:reintegra@reintegra.cz
Web:www.reintegra.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Vladimír Plesník MBA
Telefon:603 415 635
E-mail:v.plesnik@seznam.cz
IČO:
608333552
Otevírací doba:
viz. níže
Co nabízíme:
Posláním domu na půl cesty je poskytovat mladým lidem bez rodinného zázemí ubytovávání a další služby, které jim umožní žit samostatně, dosahnou jejich osobních cílu v oblasti zaměstnání, bydlení i stavu s okolím. 

Formy poskytovaní sociálních služeb jsou pobytové. 

Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, ohrožené společensky nežádoucími jevy a osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školské zařízení pro výkon ustavní péče.

Provozní doba: nepřetržitě.