Spolkový dům Mariany Berlové-zapsaný spolek
Název zařízení:
Spolkový dům Mariany Berlové-zapsaný spolek
Druh služby:
Druh sociální služby § 45 - Centra denních služeb
Kontaktní údaje:
Adresa:Husová 913/2 Bruntál, 792 01 Bruntál 1
Telefon:554 725 834
E-mail:info@berl.cz
Web:www.berl.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Michal Medek
IČO:
26594731
Otevírací doba:
viz. níže
Co nabízíme:

Posláním občanského sdružení je přispívat k osvětě v otázce péče a života zdravotně postižených osob a jejich rodin. Podporování sociálního programu a odkazu mezinárodních úmluv o právech dítěte a postižených osob. 

Forma poskytování sociálních služeb je ambulantní.

Cílova skupina klientů: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižním, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem, s dětmi.

Věková kategorie klientů: děti předškolního věku 1 až 6 let, mladší děti 7 až 10 let, starší děti 11 až 15 let.

Provozní doba: pondělí a pátek od 07:00 do 16:00 hod.