OPEN HOUSE, o.p.s.
Název zařízení:
OPEN HOUSE, o.p.s.
Druh služby:
Druh sociální služby § 69 - Terénní programy
Kontaktní údaje:
Adresa:Zámecké Náměstí 1/13, Pod Bezručovým vrchem 794 01 Krnov 1
Telefon:775 096 713
E-mail:sdpopenhouse@seznam.cz
Web:www.openhousebruntal.cz
Kontaktní osoba:
Kamil Gavenda
Telefon:775 096 714
E-mail:gavenda.openhouse@seznam.cz
IČO:
70645671
Otevírací doba:
viz. níže
Co nabízíme:

Open House bezplatně nabízí rozmanité sociální služby a programy mládeži i dospělým, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, nabízíme nejen profesionální pomoc podporu informace, ale i možnost kulturního vyžití.


Otevírací doba: pondělí a středa od 12:00 do 15:00 hod. klienti do 15 let, od 15:00 do 18:00 klienti nad 15 let, útery čvrtek od 12:00 do 14:00 klienti do 15 let, od 14:00 do 16:00 klienti nad 15 let a od 16:00 individuální konzultace, pátek od 14:00 do 16:00 klienti od 9 do 18 let.