Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace
Název zařízení:
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace
Druh služby:
Druh sociální služby § 55 - Telefonická krizová pomoc
Kontaktní údaje:
Adresa:Na Bělidle 815/12 Fryštát 733 01 Karviná 1
Telefon:596 318 080, 777 499 650
E-mail:ld@cepp.cz
Web:www.cepp.cz
Kontaktní osoba:
Mgr. Blanka Falcniková
IČO:
00847277
Co nabízíme:

Terénní formu poskytujeme nepřetržitě.

Cílova skupina klientů: dítě a mládež ve věku od 6 do 26 let, imigranti a azylanti, oběti domácího nasili, oběti obchodu s lidmi, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školské zařízení pro výkon ústavní péče, osoby komerčně zneužívané, osoby ohrožené závislosti, nebo závisle na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdrav.postižením, osoby s kombinovaným postižením,  osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením,osoby se sluchovým postižením, osoby v krizi, osoby žijící sociálně vyloučených lokalitách, osoby vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženi,, pachatele trestné činnosti, rodiny s dítětem/dětmi, senioři, etnické menšiny.

Věková struktura: mladší děti 7 až 10 let, starší děti 11 až 15 let, dorost 16 až 18 let, mladí dospělí 19 až 26 let, dospělí 27 až 64 let, mladší senioři 65 až 80 let, starší senioři nad 80 let.