Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Název zařízení:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Druh služby:
Druh sociální služby § 55 - Telefonická krizová pomoc
Kontaktní údaje:
Adresa:Nemocniční 898/20a, Moravská Ostrava 728 80
Telefon:596 193 242
E-mail:mnof@mnof.cz
Web:www.mnof.cz
Kontaktní osoba:
PhDr. Svatopluk Antoš
IČO:
00635162
Co nabízíme:

Služba je poskytovaná nepřetržitě.

Cílova skupina klientů: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožene společenský nežadoucimi jevy, objeti domácího nasili, oběti obchodu s lidmi, oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané, osoby ohrožené závislosti, nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným a mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby které vedou rizikový způsob života, nebo jsou títmo způsobem života ohroženy, pachatelé trestné činnosti, rodiny s dítětem- dětmi, senioři, etnické menšiny.

Věková kategorie : dorost 16 až 18 let, mladí dospělí 19 až 26 let, dospělí 27 až 64 let, mladší senioři 65 až 80 let, starší senioři nad 80 let.